O centru

V centru Respira smo združili tri specialistična področja v interdisciplinarno obravnavo na najvišjem strokovnem nivoju.

Respira, center za zdravljenje smrčanja, je prvi center v Sloveniji, ki ponuja individualen, celosten in interdisciplinaren pristop k odpravi in pri zdravljenju smrčanja ter spalne apneje. V centru Respira smo združili 3 specialistična področja (pnevmologija, otorinolaringologija, zobna in čeljustna ortopedija) v interdisciplinarno obravnavo na najvišjem strokovnem nivoju. Naše poslanstvo je osveščanje ljudi o problematiki in posledicah nezdravljenega smrčanja ter spalne apneje, celostna diagnostika, individualiziran načrt zdravljenja in dolgoročno zadovoljstvo naših pacientov. 

Družbena odgovornost RESPIRE

Poleg akutnih in kroničnih bolezenskih stanj, ki ogrožajo zdravje in življenje, ima nezdravljena spalna apneja tudi negativen osebnostni in družbeni vpliv na posameznika. Simptomi, kot so prekomerna in neprimerna zaspanost čez dan, depresivnost, utrujenost, motnje zbranosti in produktivnosti slabšajo kvaliteto življenja posameznika, kvarijo njegov ugled v družbi, na delovnem mestu, v partnerskem odnosu in povečujejo tveganje za delovne in prometne nesreče. Prav zaradi številnih simptomov in posledic, pa tudi pogostosti, imata smrčanje ter spalna apneja vse karakteristike javnozdravstvenega problema: visoko pojavnost v populaciji, slabšata kvaliteto življenja, povečujeta obolevnost in umrljivost ljudi ter nezdravljena močno obremenjujeta zdravstveno blagajno. Kljub temu sta v večini primerov (do 90%) neprepoznana, v Sloveniji je neprepoznanih okrog 80.000 bolnikov. Z odkrivanjem in zdravljenjem bolnikov s smrčanjem ter spalno apnejo delujemo družbeno odgovorno, saj odpravljamo ta prepogosto neodkrit javnozdravstveni problemi in s tem zmanjšujemo njegove negativne vplive na posameznika in družbo.

Interdisciplinarnost - Naša prednost

Naš center nudi in zagotavlja interdisciplinaren, celosten pristop k diagnostiki in reševanju problema smrčanja ter njegovih vsakodnevnih posledic. Interdisciplinarno, na podlagi treh specialističnih pregledov pri naših zdravnikih specialistih, usmerjenih na vsa tri pomembna subspecialistična področja problematike smrčanja (interna medicina s pulmologijo, zobna in čeljustna ortopedija, otorinolaringologija), ugotovimo pravi vzrok in resnost problema, kar nas usmeri v optimalen in najučinkovitejši način zdravljenja, s tem pa je možnost uspeha zdravljenja in odprave motnje največja. Celosten, interdisciplinaren način je zaradi raznolikosti vzrokov in načinov zdravljenja edini pravilen in dopusten pristop k zdravljenju smrčanja ter spalne apneje.

Strokovnjaki Respire

Marko Bombek

Marko Bombek
dr. med., spec. interne medicine

Asist. mag. Jurij Regvat

Asist. mag. Jurij Regvat
dr. med., spec. pnevmologije

Asist. Boris Onišak

Asist. Boris Onišak
dr. med., spec. ORL